Üsküdar ÜniversitesiREKTÖRLÜK, FAKÜLTELER, HAZIRLIK OKULU Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye +90 216 400 22 22+90 216 474 12 56 ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.30Üsküdar Üniversitesi

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Tarihçe - Dün'den, Bugün'e...

NP GRUP olarak toplumun ruh sağlığı düzeyini yükseltmek, ruh sağlığıyla ilgili sorunların çözümüne katkıda bulunmak, yataklı ve yataksız sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmeti sunarken çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşulları sağlamak amacıyla yola çıktık.

1998’de standart EEG’yi, beyin haritalaması özellikleri ilavesiyle uygulamaya başlarken, Neurobiofeedback bilgisayarlı klinik testler ve bilgisayarlı eğitim modüllerini de tanı ve tedavi programlarına katarak çalışmaya başladık. 
Bize göre insan sağlığı demek, insanlığın mutluluğu demektir. Çıktığımız bu yolda, ilk olarak Memory Centers of America’nın Türkiye şubesini 25 Mayıs 1999’da İstanbul Bağdat Caddesinde, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in katılımıyla gerçekleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız’dan aldığımız güç ve insanlarımızın bize verdiği destekle çalışmalarımıza hız verdik. 
Dünyada en gelişmiş teknolojiyi kullanan ve en yeni testleri uygulayan Memory Center, Nöroloji, Erişkin Ruh Sağlığı, Çocuk-Ergen Ruh sağlığı, Aile Ruh Sağlığı, Endüstri psikolojisi, Konuşma Bozuklukları, Baş Ağrısı, Bağımlılık, Uyku Bozuklukları, Obezite, Cinsel İşlev Bozuklukları birimlerinden oluşuyor. 
Türkiye’de ilk “Beyin Check Up”ı ve “Manyetik Uyarım Tedavisi”ni (TMU) gerçekleştiren Memory Center, uzman kadrosuyla, psikiyatride yeni tedavi yöntemlerini etkin biçimde sunarak hizmet vermeye aralıksız devam ediyor. 
Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklarda beyin fonksiyonlarının tanı ve tedavisini ölçerek yapmayı yöntem olarak seçmiş olan Memory Center, bir yıl sonra ikinci aşamayı gerçekleştirdi ve Memory Center of Amerika’nın başkanı Wenon Wells’in katılımıyla 3 Ekim 2000 de çocuk ve ergen psikiyatrisi birimini açtı. 
Açılan iki merkezimizin çalışmaları o günden bu güne hiç durmadan sürüyor. Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi ve düşünce odaklı tıp gibi yeni yaklaşımların Türkiye’de öncülüğünü yapmak bizi mutlu ediyor. 
Nöroloji, Psikiyatri, Psikoloji birlikteliğini gerçekleştirerek tanıdan tedaviye multidisipliner yaklaşımı Türkiye’ye taşımaya devam ettik. 
2003 yılı Şubat ayında Feneryolu’nda 5 katlı merkezimizi Erişkin Nöroloji ve Psikiyatrisi için, hemen arkasındaki köşkü de çocuk ergen psikiyatrisi için hizmete açtık. 
Kasım 2006’da Fonksiyonel ve Volumetrik MR görüntüleme tekniklerini kullanmaya başladık. 
Nihayet, 20 Mart 2007 tarihinde Türkiye’nin ilk ve tek Nöropsikiyatri Hastanesini kurarak, yataklı bir kuruma olan ihtiyacı karşıladık ve TBMM Başkanı Sayın Bülent Arınç’ın teşrifleriyle açılışını gerçekleştirdik. 
Haziran 2009’da Türkiye’de ilk olan Nöropsikiyatri’de Klinik Farmakogenetik laboratuarını faaliyete geçirdik. 
10 Ağustos 2009’da NPİSTANBUL Etiler Polikliniğimizde Çocuk ve Genç Psikolojisi, Yetişkin Psikiyatrisi alanında hizmete başladık. 
20 Ocak 2012'de NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, JCI (Joint Commission International) tarafından Akredite edildi. Böylelikle, uluslararası üstün kalite standartlarında tanı ve tedavi hizmeti verdiğini ve hizmeti sunarken Hasta Güvenliği standartlarını en üst düzeyde karşıladığını kanıtlamış olan Türkiye'nin ilk ve tek Nöropsikiyatri Hastanesi ünvanı alındı. Bu başarısı ile NPİSTANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi, JCI tarafından akredite edilen Dünya’nın 3. Nöropsikiyatri Hastanesi oldu. 
Memory Center’de Nöropsikiyatri ile başlayan klinik hizmetleri, özel dal merkezleri ve hastane ile genişleyip, davranış bilimlerinde özgünleşen ve alanında ilk ve tek olan Üsküdar Üniversitesi’nin kurulmasıyla taçlandırıldı. 
Üniversitemiz, Türkiye’de ve bölgede giderek gelişen sağlık sektörüne, özellikle psikoloji, psikiyatri ve nöroloji alanlarında kalifiye eleman yetiştirmeyi stratejik amaçları arasında görmektedir.

Üsküdar Üniversitesi, dünyada gittikçe artan talep gören ‘insan ve toplumun ruh sağlığını koruma ve geliştirme’ konusunda bilimsel çalışmalar yapmayı ve yıpranan etik değerlerin geri kazanımı için bilimsel zemin oluşturmayı hedefleri arasına koymuştur.


Misyon & Vizyon

Vizyonu

Ruh- Beden sağlığı ve hastalıkları, Tıp, Genetik, Sosyal ve Biyomühendislik bilimleri,Temel bilimler, Spritüel bilimler, Aile Danışmanlığı gibi çeşitli disiplinlerin ortak amaçlar için benzer yöntemlerle çalışarak bilim, hizmet üretmesi ve nitelikli insan yetiştirilmesi Sağlık, sosyal, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında, ülkemizin kişisel ve toplumsal ruh sağlığını korumak ve geliştirmek.

Çağdaş insan ve insan odaklı teknolojiye hâkim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programları geliştirmek. Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite olmak. Türkiye'de, Avrupa Birliği ve dünya standartlarında eğitim ve öğretim yapmak.

Misyonu

Ülkemizin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısına katkı sağlayacak, özellikle bilim, sağlık, turizm, tarih ve kültür kaynakları yönetimi alanlarında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma imkanı sunan bir üniversite olacaktır. Ülkemizin doğal, kültürel, ekonomik ve sosyal gereksinimlerini ve önemli konumunu göz önüne alarak; çağdaş teknolojiye hakim, yüksek nitelikli eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama programlarıyla; kentsel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan öncü ve örnek bir üniversite olacaktır.

Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak üstün nitelikli akademik programlar geliştirerek, kaynakları en verimli şekilde kullanarak insanlığın ve özellikle bölgemizin daha çok sağlık sorunlarına çözüm üretecek bilimsel faaliyetlerde bulunacaktır. Ulusal ve uluslararası ölçekte, Türkiye'nin doğal ve kültürel kaynaklarını temel alan çağdaş, katılımcı, araştıran ve bilim üreten ve ülkenin turistik tarımsal sosyal ve ekonomik varlıklarını değerlendiren bir üniversite olacaktır.


Temel Değerler

Evrensel hukuk, ulusal kanunlar, evrensel ve bilimsel değerlere bağlı,
Öğrencinin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı,
Bölgesel kalkınmaya katma değer ve katılım sağlayan öncü, örnek bir evrensel üniversite olmak.
Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ilk sırada yer aldığı,
Din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, renk, her türlü ayrımcılık ve düşünce farklılığını gözetmeyen,
Demokratik katılım ve paylaşımcılığın benimsendiği,
Toplumun temel değerlerinin korunduğu, toplumsal yararın ön planda tutulduğu ve toplumsal sorunlara duyarlı,
Eşitlik, güvenirlilik, akılcılık,
Değişime ve yeniliğe açık olmak,
Çevre duyarlılığına sahip olmak,
Bilgi arayan, toplayan, aktaran, muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmeliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen,
Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan,
Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yasayan Türk Vatandaşlarının Türkiye'deki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
Türkiye'nin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,


Bilimsel ve idari kadrosunun iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren temel değerler, üniversitenin temel ilkeleridir.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
 Altunizade Mh. Haluk Türksoy Sk. No:14 PK:34662 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
 +90 216 400 22 22+90 216 474 12 56

ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.30

ENSTİTÜLER, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
Altunizade Mh. Mahir İz Cd. No:23 PK:34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
 +90 216 400 22 87 - +90 216 474 12 56

ÇALIŞMA SAATLERİ: 08.30 - 17.30


İcadiye Mh. Bağlarbaşı Cd. No:63 PK:34674 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
 +90 216 400 22 22 - Dahili: 3005

Mimar Sinan Mh. Selman-ı Pak Cd. PK:34664 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
 +90 216 400 22 22