İstanbul Ticaret ÜniversitesiMimarsinan Mh., 34664 Üsküdar/İstanbul, Türkiye R06; +90 216 553 9422 Eminönü Yerleşkesi [Merkez Yerleşke] Adres : Ragıp Gümüşpala Caddesi, No: 84, Eminönü 34378, İstanbul Telefon : 444 0 413İstanbul Ticaret Üniversitesi

Üniversitemiz

 
İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kurulan ve ilk defa 2001 yılında öğrencileriyle buluşan İstanbul Ticaret Üniversitesi, Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olmanın ayrıcalığını taşımaktadır.

Üniversitemiz, dünyanın önemli kültür başkentleri arasında yer alan İstanbul’un merkezinde, dünya ile buluşmanın bilinciyle, binlerce yıllık bilim, tarih ve kültür birikimini geleceğe taşımanın farkındalığıyla öğretim yolculuğuna devam etmektedir.

Öğretim programlarının ve hocalarının kalitesi, teknik donanımı ve öğrencilerine sunduğu gelecek vizyonu sayesinde, 73 öğrenci ile başladığımız eğitim-öğretim hayatımızda on iki yılı geride bırakırken öğrenci sayımız 6 bine, akademik personel sayımız ise 300’e ulaşmıştır.  Üniversitemizin kısa bir süre içinde kazandığı itibar, her yıl gerçekleşen yüzlerce uluslararası ve ulusal yayınla pekişmekte; çeşitli alanlarda aldığı ödüller ve gerçekleştirdiği etkinlikler ile istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam etmektedir.

Üniversitemizi ayrıcalıklı ve nitelikli kılan en önemli özeliklerden biri de, dünyanın kültür başkentlerinden biri olan İstanbul’un merkezî ve seçkin mekânlarında konumlandırılmış olmasıdır. Üniversitemizin, İstanbul’un merkezinde yer alması, çağın nabzını yakalayabilmeyi, dünyaya ve geleceğe açılmayı, ulusal ve uluslararası seviyede kültür, bilim, sanat ve ekonominin buluşmasıyla daima aktif, yenilikçi ve öncü olabilmeyi mümkün kılmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin Eminönü ve Sütlüce yerleşkesiyle tarihi yarımadanın kıyısında, tarihi mekânların ortasında, ticari merkezlerin hemen yanı başında yer almaktadır. İstanbul’un seçkin semtlerinden Küçükyalı yerleşkesiyle de öğrencilerine canlı bir şehir hayatı sunmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bilincinde, yeterli mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitimi sağlama amacına doğru ilerlemektedir.

Okulumuz, uluslararası iş birliği anlaşmaları ile öğrencilerinin bir kısmını değişim programları çerçevesinde yurtdışına gönderirken, diğer ülkelerden de öğrencileri kabul ederek, öğrencilerine uluslararası bir ortam sunmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, kendi coğrafya ve medeniyet değerlerinden hareketle çağını yakalayan, sorgulayan, ışık tuttuğu yeni ufuklara doğru sorumluluk taşıyan bir anlayışı temsil etmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, öğrencisini içinde yaşadığı toplumun ve çağın sorumluluğunu taşıyabilecek bir birey olarak görmektedir. Üniversitemiz öğrencileri öğrenim süresi boyunca benimseyecekleri ilke ve değerler ile dünya standartlarıyla boy ölçüşen pratik becerilere sahip olur. Okulumuz, sadece akademik olarak değil, iş dünyasıyla da ilişki kurabilmeyi mümkün kılacak yoğun uygulamalı eğitimiyle kamu sektörüne ve özel sektöre her alanda eleman kazandırmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi, ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken, bilişim teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan prototipini oluşturmakta ve geliştirmektedir. Uluslararası seviyede bilim ve teknolojiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını sürekli güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir.

Tarihçe - Kuruluş

 
İstanbul Ticaret Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda "İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı" tarafından kurulan bir vakıf üniversitesidir.

İstanbul Ticaret Üniversitesinin en üst karar organı Mütevelli Heyetidir. Mütevelli Heyeti, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından atanmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi kurma düşüncesi, Üniversitenin ilk Mütevelli Heyet üyelerinden, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. İsmail Özaslan tarafından ortaya atılmıştır. Üniversitemiz, ek kontenjanla aldığı 73 öğrencisi ile 2001-2002 döneminde eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 29 lisans programının yürütüldüğü altı fakülte, İngilizce Hazırlık Bölümü ve Meslek Yüksek Okulu ile üç enstitü ve 17 merkezden oluşmaktadır. Fakülteler; Fen Edebiyat, Ticari Bilimler, Hukuk, İletişim, Mühendislik ve Tasarım ile Uygulamalı Bilimler fakülteleridir. Fen ve Edebiyat Fakültesi; İstatistik, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji bölümlerini, Ticari Bilimler Fakültesi; İşletme, Uluslararası Ticaret, Bankacılık ve Finans, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası İlişkiler, İktisat,  Ekonomi ve Muhasebe Denetim Bölümlerini, Hukuk Fakültesi; Kamu Hukuku, Özel Hukuk Bölümlerini, İletişim Fakültesi; Medya ve İletişim Sistemleri, Halkla İlişkiler ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerini, Mühendislik ve Tasarım Fakültesi; Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği ile Tekstil Mühendisliği, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği ile Türkiye’de ve dünyada bir ilk olan Mücevherat Mühendisliği Bölümlerini, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ise Basım Yayın Üretim Teknolojileri, Uluslararası Lojistik ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerini kapsamaktadır. Üniversitemizin Meslek Yüksek Okulu, endüstri ve ticaretteki trendlere ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaliteli ara eleman yetiştirilmesine uygun biçimde tasarlanmıştır. Meslek Yüksek Okulu bu çerçevede, Dış Ticaret, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, İngilizce müfredat çerçevesinde Hava Lojistiği, Havacılık Yer Hizmetleri Yönetim Programı, Çift Diplomalı Bilgisayar Teknolojisi Programlarından oluşmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesinin Hazırlık Okulu bir yıl süren İngilizce hazırlık eğitimi vermektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Enstitüleri ise üniversitemizin yüklendiği misyona uygun biçimde, Dış Ticaret, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri alanlarında eğitim veren lisansüstü programlarından meydana gelmektedir. Enstitülerimiz Türk ticaret ve sanayi hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını çağa uygun doğrultuda donatma amacı gütmektedir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde bilimsel araştırma ve yayınlarıyla bilim dünyasına katkı sağlamayı hedefleyen merkezler bulunmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin vizyonunu tamamlayan merkezlerimiz şunlardır: Bilişim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre ve Doğa Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Sosyal Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi, AB Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Araştırma Uygulama Merkezi, Sürekli Eğitim Merkezi, Kariyer Planlama Merkezi, Psikolojik Danışma Merkezi, Araştırma Projeleri, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme, Uluslararası Kreatif Ekonomi ve Kültür Endüstrileri, Kreatif Şehirler Uygulama ve Araştırma Merkezi, İtibar ve Derecelendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Üniversite-İş Dünyası İlişkileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ekonomi ve Finans Uygulama ve Araştırma Merkezi, Gayrimenkul Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi, Komşu ve Çevre Ülkeler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi, Liderlik ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Koordinatörlüğü.

İstanbul Ticaret Üniversitesi 2013 yılında,  6,000'i aşkın öğrencisi, 300'den fazla öğretim elemanı ve Eminönü, Küçükyalı ve Sütlüce’de kurulu kampüsleriyle ülkemiz ve dünya üniversiteleri içindeki önemli bir yere sahip bulunmaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Almanya, İngiltere, İsveç, Fransa, İspanya, İtalya, Polonya ve Yunanistan'daki birçok üniversitelerle işbirliği içinde bulunmakta ve Erasmus ve Farabi ve Mevlana değişim programlarını uygulamaktadır.  Üniversitemizin  "İtalik" isimli aylık dergisi ile bilimsel hakemli iki adet dergisi yayınlanmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesinde öğrencilerin kendilerini geliştirmesine imkan veren 50’den fazla öğrenci kulübü bulunmaktadır. Sosyal amaçlı Tiyatro, Müzik ve Dans Kulüpleri; sportif amaçlı Futbol, Basketbol, Voleybol ve Tenis kulüpleri bulunmaktadır. Kulüpler alanlarında İstanbul ve Türkiye genelinde başarılı çalışma ve sonuçlara imza atmaktadır. İstanbul Ticaret Üniversitesi sıkça düzenlediği bilimsel toplantı, açık oturum, panel, söyleşi ve gösterilerle de öğrencileri ile kamuoyunu ülke ve dünya sorunlarından haberdar etmektedir.

Misyon - Vizyon - Felsefemiz

 
Üniversitemizin öncelikli görevi, toplumun değişim ve dönüşüm süreçlerini takip edebilecek, sorgulayabilecek ve etkin bir rol üstlenebilecek yetiştiricileri yetiştirmek ve öğrencilerini yine aynı şekilde özgüveni sağlam, kendi olma iddiasını taşıyan, gerekli bilgi donanımına sahip ideal özneler olarak topluma kazandırmaktır.

Üniversitemiz, üzerinde bulunduğu toprakların bereketli, birleştirici ve özgürlükçü kimyasına ve hakikat idealine bağlı ruh iklimine sahip bir kimliğin, kendi olmanın özgüveni ve onuruyla dünyaya açılan, süreçleri sorgulayan ve çözümler üreten dünya çapında bir anlayışın iddiasını taşımaktadır.

İstanbul Ticaret Üniversitesi bu anlayışı, kendiyle buluşmanın ve dünya ile yüzleşmenin bir gereği olarak kabul etmekte ve uluslararası ilişkiler ağını her geçen gün biraz daha genişletmekte ve güçlendirmektedir. Üniversitemiz, sadece çağını solumakla yetinmeyip, aynı zamanda kaynağını sonsuzluktan alan varoluş kültürümüzün iyi, güzel ve doğruluk ideallerini, sanat ve bilimin geçerlilik ilkelerini gençlerimizin mekân ve zaman sınırlarının ötesine uzanan gelecek ufkuna nakşetmeyi gaye edinmiştir.

Günümüzde tecrübe edilen küreselleşme sürecinde üniversitemiz, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin bilincinde, yeterli mesleki donanıma sahip, teoriyi ve pratiği hayatın gerçeklerinden kopmadan bütünleştiren evrensel bir eğitimi sağlama amacı yolunda ilerlemektedir. Hızla değişen ve dönüşen gerçekliğe eşlik edebilmenin ve yön verebilmenin ancak dünyayı ve küreselleşme sürecini bütüncül bir bakış açısıyla kavramakla mümkün olabileceğinin bilincindedir. Bu amaçla, uluslararası işbirliği anlaşmaları ile öğrencilerinin bir kısmını değişim programları çerçevesinde yurtdışına gönderirken, diğer ülkelerden de öğrencileri kabul ederek, öğrencilerine uluslararası bir ortam sunmaktadır.

Üniversitemiz, bir yandan ulusal ve uluslararası araştırma, proje ve yayınlarıyla bilime katkısını sürdürürken, aynı zamanda bilişim teknolojisinin sağladığı imkânlardan yararlanarak ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan idealini oluşturmak ve geliştirmek, uluslararası seviyede bilim ve teknolojiyi izlemek, anlamlandırmak, yorumlamak, uygulamalarını sınamak ve topluma katkı sağlamak amacıyla öğretim programlarını güncellemekte ve kendini sürekli olarak yenilemektedir.


Eminönü Yerleşkesi [Merkez Yerleşke]
Adres     :    Ragıp Gümüşpala Caddesi, No: 84, Eminönü 34378, İstanbul
Telefon     :     444 0 413
Fax     :     +90 (212) 511 41 88

Mimarsinan Mh., 34664 Üsküdar/İstanbul, Türkiye ‎
+90 216 553 9422